Predstavenie kontrolingu

Nákladový kontroling

Finančný kontroling

Plánovanie a rozpočty

Kontroling predaja a marketingu

Automatizácia finančného kontrolingu

Certifikovaný kurz ukončený skúškou

BRATISLAVA

Plánovanie a rozpočty

11.- 12. september 2024

PDF Program do pár minút:

 • Vyplnenie nezáväzného formulára Vám zaberie len 10 sekúnd

O čom je tréning?

Tréning sa zameriava na plánovanie a rozpočtovanie ako základnú súčasť finančného managementu. Cieľom tréningu je poskytnúť účastníkom nástroje a znalosti potrebné  

na zostavenie solídneho plánuako aj na sledovanie rozpočtov. Tento tréning pomôže frekventantom  lepšie porozumieť súvislostiam v plánovacom procese,  ozrejmiť nadväznosti jednotlivých častí plánu a rozpočtu, vysvetliť ako vykonať finálne logické kontroly, aj ako efektívne sledovať plnenie plánu, prípadne spracovať jeho aktualizáciu.

2 interaktívne dni

Tento tréning je navrhnutý pre finančných profesionálov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a rozpočty v organizácii. Je určený pre tých, chcú získať potrebné znalosti a nástroje na efektívne riadenie a monitorovanie výkonnosti firmy.

Kto sme?

V posledných rokoch si EBCG získalo pozíciu poskytovateľa vzdelávania v oblasti farmácie, marketingu, predaja, vedenia, kontrolingu a ešte viac je na ceste. Aj keď sme vyškolili množstvo obchodných zástupcov v rámci EBCG, uvedomili sme si medzeru vo svojich ponukách pre manažérov kontrolingu.

Čo sa naučíte?

Tréning je akreditovaný 16 CPD bodmi

Základné princípy plánovania:

Účastníci tréningu budú schopní identifikovať a vysvetliť základné koncepty a postupy v oblasti plánovania, vrátane stanovenia cieľov, vytýčenia stratégií a vytvárania plánových rámcov pre rôzne úrovne organizácie.

Plánovanie a rozpočtovanie:

Po absolvovaní tréningu budú účastníci zvládať zostaviť rozpočet či už na úrovni strediska/úseku alebo integrovaný rozpočet na úrovni firmy, ako aj pripraviť rôzne scenáre týchto rozpočtov, ďalej sa naučia ako naplánovať hospodársky výsledok a cash-flow.

Hodnotenie, kontrola plánov a rozpočtov a ich aktualizácia:

Tréning poskytne účastníkom zručnosti a nástroje potrebné na efektívne hodnotenie a kontrolu plánov a rozpočtov, vrátane identifikácie varovných signálov, spravovania odchýlok a aktualizácie plánov v reálnom čase v závislosti od meniacich sa podmienok a okolností

Naši tréneri

Xénia Konôpková

Xénia Konôpková je skúsená profesionálka v oblasti podnikových financií. Počas pôsobenia v mnohých nadnárodných korporáciách (Citroen, Carrefour, DELL, VOLVO) získala široké spektrum zručností
v odbore.

Počas svojej dlhoročnej praxe sa venovala finančnému plánovaniu, analýzam, nastavovaniu finančných štruktúr, optimalizácii procesov,
ako aj vyhodnocovaniu návratnosti investícií a interným kontrolám.

Ako CFO v spoločnosti Volvo Group Slovakia riadila finančné aspekty konverzie systémov a spájania spoločností.

Jej schopnosť adaptovať sa na rôzne prostredia a typy priemyslu je jasne viditeľná v jej aktuálnom pôsobení ako Interim CFO na Slovensku i v zahraničí, kde sa venuje komplexnejším finančným zadaniam výrobných a obchodných spoločností.

Program

1. Deň

2. Deň

 • CASE STUDY

  Tvorba finančného plánu vzorovej firmy Vôňa domova. ➢ P&L ➢ Cash Flow

Vôňa domova je fiktívna spoločnosť, založená na datasete reálnej spoločnosti. V rámci všetkých modulov akadémie spoločne vybudujeme funkčné kontrolingové prostredie so správne nastavenými procesmi. Prineste si so sebou notebook a využite získané poznatky a výpočty aj vo Vašej spoločnosti. 

Program bol vyvinutý a pripravený v spolupráci s odborným garantom VGD Slovakia, členom CLA Global, medzinárodnej siete nezávislých účtovníckych a poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, účtovníctva, daní a poradenstva.

Vstupenky

Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa.

1 ÚČASTNÍK

€799

bez DPH

Prezenčná účasť

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

2 ÚČASTNÍCI

€1199

bez DPH

Prezenčná účasť 2x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

3 ZA 2

€1598

bez DPH

Prezenčná účasť 3x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

certifikovaný kurz ukončený skúškou

5 tréningov + skúška

€3196

bez DPH

CPD body

Prístup k materiálom

Skúška a certifikát

Ušetríte až 799 ročne!

Zakúpte si celoročný kurz kontrolingu ukončený skúškou

Certifikovaný kurz ukončený skúškou obsahuje 5 vami vybraných tréningov v rámci  ponuky “Controlling Academy”:

 1. Predstavenie kontrolingu (2025)
 2. Nákladový kontroling (23. – 24. máj 2024)
 3. Finančný kontroling (11. – 12. jún 2024)
 4. Plánovanie a rozpočty (11. – 12. september 2024)
 5. Kontroling predaja a marketingu
  (10. – 11. september 2024)
 6. Automatizácia finančného kontrolingu
  (14. – 15. november 2024)
 7. Produkčný kontroling
 8. Skúška (22. november 2024)

tréning na mieru

Tréning u vás vo firme  |  Program šitý na mieru  |  Neobmedzený počet účastníkov  |  Konzultácia s profesionálom

Často sa nás pýtate

Vitajte v EBCG help desku. Nižšie nájdete odpovede na otázky, ktoré sa nás pýtate najčastejšie.

Termíny tréningu sú k dispozícii na základe žiadosti. Prosím, kontaktuje nás pomocou akéhokoľvek komunikačného kanálu uvedeného na tejto stránke. My sa Vám následne ozveme a dohodneme sa na termíne, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

Cena lístka pre jednotlivca je 799€ a zahŕňa prístup k všetkých materiálom, komunikačný kanál s ostatnými účastníkmi, živé a interaktívne prednášky, 1:1 rozhovor s trénerom, Q&A počas celého tréningu, certifikát a CPD body. 

Účastníci budú mať možnosť a prístup komunikovať medzi sebou, spolupracovať a budú mať mnoho príležitostí na networking.

Nie, školenie sa uskutoční prezenčne a bude prebiehať v živom a interaktívnom formáte. Účastníci sa budú aktívne zapájať a spoločne tvoriť obsah, komunikovať s trénerom a kolegami.

Áno, každý účastník má nárok na 1:1 rozhovor s trénerom.

Po úspešnom ukončení tréningu obdržia všetci účastníci certifikát spolu s bodmi CPD.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhate kontaktovať vyplnením toho krátkeho formuláru.