Predstavenie kontrolingu

Nákladový kontroling

Finančný kontroling

Plánovanie a rozpočty

Kontroling predaja a marketingu

Automatizácia finančného kontrolingu

Certifikovaný kurz ukončený skúškou

BRATISLAVA

Kontroling predaja a marketingu

10. - 11. október 2024

PDF Program do pár minút:

 • Vyplnenie nezáväzého formulára Vám zaberie len 10 sekúnd

O čom je tréning?

Tréning je sústredený na kontroling marketingu a predaja. Cieľom tohto tréningu je poskytnúť účastníkom potrebné nástroje a znalosti na správne plánovanie, monitorovanie a riadenie marketingových a predajných aktivít. Profesionálny kontroling v podniku môže výrazne prispieť k zlepšeniu plánovania, monitorovania a riadenia finančných zdrojov a celkovej výkonnosti organizácie. Tento tréning je skvelou príležitosťou pre zamestnancov, ktorí chcú hlbšie porozumieť kontrolingu a prispieť k optimalizácii marketingových a predajných stratégií. 

2 interaktívne dni

Tento tréning je navrhnutý pre zamestnancov a manažérov vo firme, ktorí sú zodpovední za kontroling predaja a marketingu vorganizácie. Je určený pre tých, ktorí sa zaujímajú o profesionálny kontroling a chcú získať potrebné znalosti a nástroje na efektívne riadenie a monitorovanie výkonnosti firmy. 

Kto sme?

V posledných rokoch si EBCG získalo pozíciu poskytovateľa vzdelávania v oblasti farmácie, marketingu, predaja, vedenia, kontrolingu a ešte viac je na ceste. Aj keď sme vyškolili množstvo obchodných zástupcov v rámci EBCG, uvedomili sme si medzeru vo svojich ponukách pre manažérov kontrolingu. ​

Náš cieľ?

Kurz bol vytvorený s ohľadom na potreby alebo preferencie účastníkov.

Čo sa naučíte?

Tréning je akreditovaný 16 CPD bodmi

VYTVORIŤ

Ako vytvoriť jednotný systém kontrolingu a dashboard predaja a marketingu.

ANALYZOVAŤ

Ako analyzovať marketingové aktivity a online predajový lievik a sezónne predajné kampane - prípadová štúdia.

HODNOTIŤ

Ako hodnotiť merketingoé aktivity v digitálnych kanáloch, využiť KPIs pre digitálny marketing.

PLÁNOVAŤ

Ako naplánovať sezónny predaj, pochopiť jeho dôležitosť a stratégie.

MERAŤ

Ako merať účinnosť stratégii offline predaja a kontrolovať účinnosť online predaja.

INTEGROVAŤ

Ako integrovať stratégie predaja, marketingu, zákaznických služieb a neustále ich vylepšovať

Naši tréneri

Ján Bocko

Ján Bocko je skúsený profesionál so širokým portfóliom úspešných rolí v oblasti financií a podnikovej poradenskej činnosti.

René Petrík

René Petrík je skúsený odborník s bohatým zázemím v oblasti finančného poradenstva a kontrolingu. V súčasnosti pôsobí ako Vedúci konzultant v oblasti podnikateľského poradenstva v spoločnosti VGD Slovakia.

Tomáš Šalko​

Tomášove skúsenosti zahŕňajú aj dozor nad účtovnými metodológiami, prípravu konsolidovaných finančných výkazov a konzultácie v oblasti IFRS.

Špeciálny hosť

Na každý tréning pozveme jedného, alebo viacerých hostí z praxe. Hostia sa pripoja online a naučia nás, ako k téme pristúpila ich spoločnosť, aké sú ich skúsenosti z viacročnej praxe a ktorým chybám sa vyhnúť.

Program bol vyvinutý a pripravený v spolupráci s odborným garantom VGD Slovakia, členom CLA Global, medzinárodnej siete nezávislých účtovníckych a poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, účtovníctva, daní a poradenstva.

Vstupenky

Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa.

1 ÚČASTNÍK

€799

bez DPH

Online účasť

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

2 ÚČASTNÍCI

€1199

bez DPH

Online účasť 2x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

3 ZA 2

€1598

bez DPH

Online účasť 3x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

certifikovaný kurz ukončený skúškou

5 tréningov + skúška

bez DPH

CPD body

Prístup k materiálom

Skúška a certifikát

Ušetríte až 799 ročne!

Zakúpte si celoročný kurz kontrolingu ukončený skúškou

Certifikovaný kurz ukončený skúškou obsahuje 5 vami vybraných tréningov v rámci  ponuky “Controlling Academy”:

 1. Predstavenie kontrolingu (apríl 2025)
 2. Nákladový kontroling (23. – 24. máj 2024)
 3. Finančný kontroling (11. – 12. jún 2024)
 4. Plánovanie a rozpočty (11. – 12. september 2024)
 5. Kontroling predaja a marketingu
  (10. – 11. september 2024)
 6. Automatizácia finančného kontrolingu
  (14. – 15. november 2024)
 7. Skúška (22. november 2024)

tréning na mieru

Tréning u vás vo firme  |  Program šitý na mieru  |  Neobmedzený počet účastníkov  |  Konzultácia s profesionálom

Často sa nás pýtate

Vitajte v EBCG help desku. Nižšie nájdete odpovede na otázky, ktoré sa nás pýtate najčastejšie.

Termíny tréningu sú k dispozícii na základe žiadosti. Prosím, kontaktuje nás pomocou akéhokoľvek komunikačného kanálu uvedeného na tejto stránke. My sa Vám následne ozveme a dohodneme sa na termíne, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

Cena lístka pre jednotlivca je 799€ a zahŕňa prístup k všetkých materiálom, komunikačný kanál s ostatnými účastníkmi, živé a interaktívne prednášky, 1:1 rozhovor s trénerom, Q&A počas celého tréningu, certifikát a CPD body. 

Účastníci budú mať možnosť a prístup komunikovať medzi sebou, spolupracovať a budú mať mnoho príležitostí na networking.

Nie, školenie sa uskutoční prezenčne a bude prebiehať v živom a interaktívnom formáte. Účastníci sa budú aktívne zapájať a spoločne tvoriť obsah, komunikovať s trénerom a kolegami.

Áno, každý účastník má nárok na 1:1 rozhovor s trénerom.

Po úspešnom ukončení tréningu obdržia všetci účastníci certifikát spolu s bodmi CPD.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhate kontaktovať vyplnením toho krátkeho formuláru.