Predstavenie kontrolingu

Nákladový kontroling

Finančný kontroling

Plánovanie a rozpočty

Kontroling predaja a marketingu

Automatizácia finančného kontrolingu

Certifikovaný kurz ukončený skúškou

BRATISLAVA

14. - 15. November 2024

Automatizácia Finančného Kontrolingu

PDF Program do pár minút:

 • Vyplňte nezáväzný formulár Odhadovaný čas - 10 sekúnd

O čom je tréning?

Tréning sa zameriava na efektívne riadenie a monitorovanie finančných a operačných aspektov podniku. Cieľom tréningu je poskytnúť účastníkom nástroje a znalosti potrebné na správne plánovanie, sledovanie a riadenie podnikových procesov. Implementácia profesionálneho kontrolingu v organizácii môže pomôcť zlepšiť plánovanie, sledovanie a riadenie finančných zdrojov a celkovej výkonnosti organizácie. Tento tréning pomôže zamestnancom lepšie porozumieť princípom kontrolingu a prispievať k úspechu organizácie. 

2 interaktívne dni

Tento tréning je navrhnutý pre zamestnancov a manažérov vo firme, ktorí sú zodpovední za riadenie finančných a operačných aspektov organizácie. Je určený pre tých, ktorí sa zaujímajú o profesionálny kontroling a chcú získať potrebné znalosti a nástroje na efektívne riadenie a monitorovanie výkonnosti firmy.

Kto sme?

V posledných rokoch si EBCG získalo pozíciu poskytovateľa vzdelávania v oblasti farmácie, marketingu, predaja, vedenia, kontrolingu a ešte viac je na ceste. Aj keď sme vyškolili množstvo obchodných zástupcov v rámci EBCG, uvedomili sme si medzeru vo svojich ponukách pre manažérov kontrolingu. ​

Náš cieľ?

Kurz bol vytvorený s ohľadom na potreby alebo preferencie účastníkov.

Čo sa naučíte?

Tréning je akreditovaný 16 CPD bodmi

VYTVORIŤ

Ako vytvoriť procesy na sledovanie finančných a prevádzkových údajov s cieľom zlepšiť rozhodovanie a dosiahnuť strategické ciele.

ANALYZOVAŤ

Ako sledovať, analyzovať a riadiť výdavky s cieľom zabezpečiť ich súlad s rozpočtovými obmedzeniami a organizačnými cieľmi

SLEDOVAŤ

Ako sledovať, analyzovať a riadiť finančné toky v organizácii s cieľom zabezpečiť efektívne hospodárenie a dosiahnutie finančnej stability.

STANOVIŤ

Ako stanoviť ciele a alokácie finančných prostriedkov s cieľom riadiť a optimalizovať výdavky v organizácii.

RIADIŤ

Ako sledovať, analyzovať a riadiť aktivity týkajúce sa predaja, marketingu a poskytovania služieb s cieľom optimalizovať výsledky a zlepšiť spokojnosť zákazníkov.

VYUŽÍVAŤ

Ako využívať technologické nástroje a systémy na efektívne monitorovanie, zbieranie a spracovanie údajov s cieľom zlepšiť efektivitu riadiacich procesov v organizácii.

Naši tréneri

Ján Bocko

Ján Bocko je skúsený profesionál so širokým portfóliom úspešných rolí v oblasti financií a podnikovej poradenskej činnosti.

René Petrík

René Petrík je skúsený odborník s bohatým zázemím v oblasti finančného poradenstva a kontrolingu. V súčasnosti pôsobí ako Vedúci konzultant v oblasti podnikateľského poradenstva v spoločnosti VGD Slovakia.

Tomáš Šalko​

Tomášove skúsenosti zahŕňajú aj dozor nad účtovnými metodológiami, prípravu konsolidovaných finančných výkazov a konzultácie v oblasti IFRS.

Špeciálny hosť

Na každý tréning pozveme jedného, alebo viacerých hostí z praxe. Hostia sa pripoja online a naučia nás, ako k téme pristúpila ich spoločnosť, aké sú ich skúsenosti z viacročnej praxe a ktorým chybám sa vyhnúť.

Program bol vyvinutý a pripravený v spolupráci s odborným garantom VGD Slovakia, členom CLA Global, medzinárodnej siete nezávislých účtovníckych a poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, účtovníctva, daní a poradenstva.

Vstupenky

Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa.

1 ÚČASTNÍK

€799

bez DPH

Online účasť

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

2 ÚČASTNÍCI

€1199

bez DPH

Online účasť 2x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

3 ZA 2

€1598

bez DPH

Online účasť 3x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

certifikovaný kurz ukončený skúškou

5 tréningov + skúška

€3195

bez DPH

CPD body

Prístup k materiálom

Skúška a certifikát

Ušetríte až 799 ročne!

Zakúpte si celoročný kurz kontrolingu ukončený skúškou

Certifikovaný kurz ukončený skúškou obsahuje 5 vami vybraných tréningov v rámci  ponuky “Controlling Academy”:

 1. Predstavenie kontrolingu (apríl 2025)
 2. Nákladový kontroling (23. – 24. máj 2024)
 3. Finančný kontroling (11. – 12. jún 2024)
 4. Plánovanie a rozpočty (11. – 12. september 2024)
 5. Kontroling predaja a marketingu
  (10. – 11. september 2024)
 6. Automatizácia finančného kontrolingu
  (14. – 15. november 2024)
 7. Skúška (22. november 2024)

tréning na mieru

Tréning u vás vo firme  |  Program šitý na mieru  |  Neobmedzený počet účastníkov  |  Konzultácia s profesionálom

Často sa nás pýtate

Vitajte v EBCG help desku. Nižšie nájdete odpovede na otázky, ktoré sa nás pýtate najčastejšie.

Termíny tréningu sú k dispozícii na základe žiadosti. Prosím, kontaktuje nás pomocou akéhokoľvek komunikačného kanálu uvedeného na tejto stránke. My sa Vám následne ozveme a dohodneme sa na termíne, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

Cena lístka pre jednotlivca je 799€ a zahŕňa prístup k všetkých materiálom, komunikačný kanál s ostatnými účastníkmi, živé a interaktívne prednášky, 1:1 rozhovor s trénerom, Q&A počas celého tréningu, certifikát a CPD body. 

Účastníci budú mať možnosť a prístup komunikovať medzi sebou, spolupracovať a budú mať mnoho príležitostí na networking.

Nie, školenie sa uskutoční prezenčne a bude prebiehať v živom a interaktívnom formáte. Účastníci sa budú aktívne zapájať a spoločne tvoriť obsah, komunikovať s trénerom a kolegami.

Áno, každý účastník má nárok na 1:1 rozhovor s trénerom.

Po úspešnom ukončení tréningu obdržia všetci účastníci certifikát spolu s bodmi CPD.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhate kontaktovať vyplnením toho krátkeho formuláru.