Predstavenie kontrolingu

Nákladový kontroling

Finančný kontroling

Plánovanie a rozpočty

Kontroling predaja a marketingu

Automatizácia finančného kontrolingu

Certifikovaný kurz ukončený skúškou

BRATISLAVA

FINANČNÝ KONTROLING

11. - 12. jún 2024

PDF Program do pár minút:

 • Vyplnenie nezáväzného formulára Vám zaberie len 10 sekúnd

O čom je tréning?

Tréning sa zameriava na efektívne riadenie a monitorovanie finančných aspektov podniku. Cieľom tréningu je poskytnúť účastníkom nástroje a znalosti potrebné na správne plánovanie, sledovanie a riadenie podnikových procesov. Finančný kontroling v organizácii pomáha zlepšíť riadenie financii v organizácii.

2 interaktívne dni

Tento tréning je navrhnutý pre zamestnancov a manažérov vo firme, ktorí zodpovední za riadenie finančných aspektov organizácie. Je určený pre tých, ktorí sa zaujímajú o profesionálny kontroling a chcú získať potrebné znalosti a nástroje na efektívne riadenie a monitorovanie výkonnosti firmy. 

Kto sme?

V posledných rokoch si EBCG získalo pozíciu poskytovateľa vzdelávania v oblasti farmácie, marketingu, predaja, vedenia, kontrolingu a ešte viac je na ceste. Aj keď sme vyškolili množstvo obchodných zástupcov v rámci EBCG, uvedomili sme si medzeru vo svojich ponukách pre manažérov kontrolingu. ​

Náš cieľ?

Kurz bol vytvorený s ohľadom na potreby alebo preferencie účastníkov.

Čo sa naučíte?

Tréning je akreditovaný 16 CPD bodmi

POROZUMIEŤ

Ako porozumieť finančnému kontrolingu, základným pojmom dôležitosti pri určovaní podnikovej stratégie.

RIADIŤ

Ako efejtívne riadiť likviditu, pochopiť a interpretovať jej ukazovatele.

VYPOČÍTAŤ

Ako vypočítať a interpretovať finančné ukazovatele, ako napríklad rentabilitu, likviditu či platovnú schopnosť.

STANOVIŤ

Ako stanoviť ciele a alokácie finančných prostriedkov s cieľom riadiť a optimalizovať výdavky v organizácii.

ANALYZOVAŤ

Ako analyzovať súvahu výkazu tiskov a strát, cash-flow, porovnať ich a aplikovať v prípadovej štúdii.

APLIKOVAŤ

Ako aplikovať naučené pojmy a koncepty finančného kontrolingu - interaktívny workshop.

Naši tréneri

Ján Bocko

Ján Bocko je skúsený profesionál so širokým portfóliom úspešných rolí v oblasti financií a podnikovej poradenskej činnosti.

René Petrík

René Petrík je skúsený odborník s bohatým zázemím v oblasti finančného poradenstva a kontrolingu. V súčasnosti pôsobí ako Vedúci konzultant v oblasti podnikateľského poradenstva v spoločnosti VGD Slovakia.

Tomáš Šalko​

Tomášove skúsenosti zahŕňajú aj dozor nad účtovnými metodológiami, prípravu konsolidovaných finančných výkazov a konzultácie v oblasti IFRS.

Špeciálny hosť

Na každý tréning pozveme jedného, alebo viacerých hostí z praxe. Hostia sa pripoja online a naučia nás, ako k téme pristúpila ich spoločnosť, aké sú ich skúsenosti z viacročnej praxe a ktorým chybám sa vyhnúť.

Program bol vyvinutý a pripravený v spolupráci s odborným garantom VGD Slovakia, členom CLA Global, medzinárodnej siete nezávislých účtovníckych a poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, účtovníctva, daní a poradenstva.

Vstupenky

Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa.

1 ÚČASTNÍK

€799

bez DPH

Prezenčná účasť

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

2 ÚČASTNÍCI

€999

bez DPH

Prezenčná účasť 2x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

3 ZA 2

€1598

bez DPH

Prezenčná účasť 3x

Prístup k materiálom

Certifikát a CPD body

certifikovaný kurz ukončený skúškou

6 tréningov + skúška

€3995

bez DPH

96 CPD bodov

Prístup k materiálom

Skúška a certifikát

Ušetríte až 799 ročne!

Zakúpte si celoročný kurz kontrolingu ukončený skúškou

Certifikovaný kurz ukončený skúškou obsahuje všetky tréningy v rámci “Controlling Academy”

 1. Predstavenie kontrolingu (11. -12. apríl 2024)
 2. Nákladový kontroling (23. – 24. máj 2024)
 3. Finančný kontroling (11. – 12. jún 2024)
 4. Plánovanie a rozpočty (11. – 12. september 2024)
 5. Kontroling predaja a marketingu
  (10. – 11. september 2024)
 6. Automatizácia finančného kontrolingu
  (14. – 15. november 2024)
 7. Skúška (22. november 2024)

tréning na mieru

Tréning u vás vo firme  |  Program šitý na mieru  |  Neobmedzený počet účastníkov  |  Konzultácia s profesionálom

Často sa nás pýtate

Vitajte v EBCG help desku. Nižšie nájdete odpovede na otázky, ktoré sa nás pýtate najčastejšie.

Termíny tréningu sú k dispozícii na základe žiadosti. Prosím, kontaktuje nás pomocou akéhokoľvek komunikačného kanálu uvedeného na tejto stránke. My sa Vám následne ozveme a dohodneme sa na termíne, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

Cena lístka pre jednotlivca je 799€ a zahŕňa prístup k všetkých materiálom, komunikačný kanál s ostatnými účastníkmi, živé a interaktívne prednášky, 1:1 rozhovor s trénerom, Q&A počas celého tréningu, certifikát a CPD body. 

Účastníci budú mať možnosť a prístup komunikovať medzi sebou, spolupracovať a budú mať mnoho príležitostí na networking.

Nie, školenie sa uskutoční prezenčne a bude prebiehať v živom a interaktívnom formáte. Účastníci sa budú aktívne zapájať a spoločne tvoriť obsah, komunikovať s trénerom a kolegami.

Áno, každý účastník má nárok na 1:1 rozhovor s trénerom.

Po úspešnom ukončení tréningu obdržia všetci účastníci certifikát spolu s bodmi CPD.

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhate kontaktovať vyplnením toho krátkeho formuláru.