Dňa 10. a 11. októbra 2017 nás čaká už 4. ročník konferencie CFO Fórum Slovensko, kde sa po roku opäť stretnú poprední finanční riaditelia, významní partneri a nádejní startupisti zo Slovenska a Českej republiky. Naše pozvanie medzi rečníkov podujatia prijal i pán Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

1. Pán Máj, prezraďte nám trochu viac o Vás a Vašej pozícii.

Významnú časť svojho profesionálneho života som prežil v Slovenskej sporiteľni, v ktorej ako CFO pracujem nepretržite od decembra 1998. Preto je o mne známe, že mám rád čísla :). Som hrdý na to, že od januára 2015 mám tú česť viesť päťnásobnú TREND TOP Banku roka a jednu z najstabilnejších finančných inštitúcií v eurozóne. Aj naďalej pritom zodpovedám za oblasť financií a som rád, že dlhodobo dosahujeme vynikajúce výsledky, ktoré spĺňajú medzinárodné účtovné štandardy ako aj prísne regulatórne požiadavky.

2. Čo je tým najcennejším, čo ste sa v priebehu svojej kariéry naučili?

Práca s ľuďmi, pretože verím, že najväčším aktívom banky sú práve ľudia. V prvom rade klienti, ku ktorým treba pristupovať tak, aby sme porozumeli ich potrebám a pomáhali im ich riešiť. Slovenská sporiteľňa, rovnako tak skupina Erste, boli pred takmer 200 rokmi založené s cieľom pomáhať ľuďom a okoliu k prosperite. Preto dbáme na to, aby sme postupne zvyšovali úroveň klientskej skúsenosti. Aby sme však boli úspešní, je potrebné, aby aj nás v banke práca bavila a aby sme chápali a stotožnili sa s našim poslaním a smerovaním. K tomu je dôležité v banke vytvoriť firemnú kultúru založenú na dôvere a pristupovať ku svojim kolegom ako k ľuďom a nie ako k nástroju na dosahovanie výsledkov.

3. Ktoré Vaše projekty, iniciatívy z uplynulého obdobia považujete za najvýznamnejšie z hľadiska prínosu pre biznis na Slovensku?

V retailovom bankovníctve sú to tablety v pobočkách – prispievajú k pozitívnemu klientskému zážitku a zvyšujú komfort klientov aj našich zamestnancov. Za rovnako významné považujem rozširovanie našej ponuky prostredníctvom rôznych kanálov a zlepšovanie našej dostupnosti. Klienti sa môžu sami rozhodnúť, cez ktorý kanál chcú s nami bankovať.
Vo firemnom bankovníctve sme sa zase zamerali najmä na oblasť malých a stredných podnikateľov, kde sa nám darí rásť rýchlejšie ako trh. Som rád, že aj chuť vyskúšať niečo iné, než tradičnú korporátnu banku, privádza mnohé firmy do Slovenskej sporiteľne, kde sa presvedčili, že sme skutočne bankou na strane podnikateľov.

Záleží nám na tom, aby sme boli nie len úspešní, ale aj prospešní. Sme súčasťou spoločnosti, cítime voči nej zodpovednosť, čo odzrkadľuje aj naše umiestnenie medzi top firmami v hodnotení Via Bona za výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. Tiež sa nám darí aj naďalej rozvíjať koncept sociálneho bankovníctva, kde sa zameriavame hlavne na segmenty začínajúcich podnikateľov a neziskové organizácie.

4. V ostatných dvoch rokoch ste od svojich kolegov bankárov získali prestížne ocenenie Bankár roka 2016 a 2017. Čo je podľa Vás hlavným dôvodom ich voľby?

Získanie tohto ocenenia druhý rok po sebe bolo pre mňa príjemným prekvapením, najmä keď som získal od mojich kolegov z iných bánk, teda od ľudí, ktorí vedia o biznise, v ktorom pôsobíme najviac a rozumejú mu. Verím, že ocenili napríklad náš zodpovedný prístup k podnikaniu či korektné správanie sa na trhu. Predovšetkým ho ale vnímam ako ocenenie práce celej Slovenskej sporiteľne, pretože dobrého šéfa robí jeho tím. Opakované ocenenie je tiež dôkazom stability našej banky. Osobne si veľmi vážim aj Krištáľové krídlo, ktoré vnímam ako ocenenie môjho dlhoročného pôsobenie v bankovom sektore.

5. Už niekoľko rokov ste pravidelným účastníkom konferencie CFO Fórum Slovensko. V čom vidíte jej hodnotu? Aké sú Vaše očakávania od nadchádzajúceho ročníka?

CFO konferenciu považujem za najvýznamnejšie podujatie pre finančných riaditeľov na Slovensku, preto sa na nejnielen pravidelne aktívne zúčastňujem, ale ju tiež podporujeme ako banka vo forme generálneho partnerstva. Verím, že odborná diskusia, výmena informácií, ale aj obyčajný networking sú prínosom pre všetkých zúčastnených.

6. V tomto ročníku konferencie sa zameriavame okrem iného na zvýšenie efektívnosti pri finančnom riadení, ale aj na problematiku prepojenia biznisu a školstva či talent manažmentu vo firmách. Ako sa na tieto témy pozeráte vy?

Tieto témy sú v centre našej pozornosti zrejme rovnako ako v iných firmách. Pri klesajúcich maržiach je potrebné postupne odhaľovať rôzne možnosti zvyšovania efektívnosti. Pri tomto sú dôležité korektné kalkulácie „business casov“ a následne aj dôsledné monitorovanie, či naozaj prinášajú to, čo sme si naplánovali.
Súčasný pozitívny vývoj na našom trhu práce spôsobuje, že firmy sa snažia získavať kvalitných zamestnancov aj novými, menej štandardnými formami. V našej banke si tiež uvedomujeme, že je dôležité zamerať sa aj na stabilizáciu kľúčových ľudí vo firme.

7. A čo úloha controlling pri finančnom riadení? Je podľa Vás controlling kľúčový? Prečo?

Všetky zmysluplne vytvorené tímy vo firme zohrávajú svoju dôležitú úlohu pri plnení jej cieľov. Rovnako je to aj s controllingom. Jeho úlohou je zodpovedne analyzovať dáta firmy, ktorých kvalita je pre riadne fungovanie controllingu absolútne kľúčová, a následne pripravovať podklady pre plánovanie, rozhodovanie či tvorbu cien a pod. Tiež zabrániť prekvapeniam pri dosahovaní cieľov, predvídať možný vývoj a pracovať s alternatívnymi scenármi. Úlohou controllingu je teda nastavovať zrkadlo, „challengovať“ a dávať námety na riešenia pre manažment firmy.