Technologický pokrok ľudskej spoločnosti sa nikdy nedal zastaviť. Od priemyselnej revolúcie, ktorá sa začala na konci 18. storočia v Anglicku sa spoločnosť vďaka technológiám zmenila na nepozannie. Ako vyzerá tento pokrok dnes? Môžeme povedať, že zažívame ďalšiu priemyselnú revolúciu?

Obrázok hore ukazuje, ako každá priemyselná revolúcia dosiahala vrchol vďaka technologickému pokroku. Prvá priemyselná revolúcia sa začala v šesťdesiatych rokoch 18. storočia v Anglicku. Znamenala obrovský prechod z hospodárstva sústredeného na obrábanie pôdy na továrenskú výrobu. Jej symbolom sa stal parný stroj Jamesa Watta.

Druhá priemyselná revolúcia prišla v posledných dekádach 19. storočia a bola podporená vynálezmi elektriny a telegrafu. Vyznačovala sa najmä spustením pásovej výroby a ešte pokročilejšou deľbou práce.

O vyše sto rokov neskôr prišla tretia priemyselná revolúcia, ktorá sa začala na konci šesťdesiatych rokov 20. storočia. Využila pokrok dosiahnutý v elektronických a IT systémoch. Veľmi významne ju ovplyvnil zrod internetu. Na jej počiatku stál programovateľný logický automat (PLC).

Dnes môžeme povedať, že sa nachádzame uprostred štvrtej priemyselnej revolúcie, tiež nazývanej aj Industry 4.0. Nazývame ju tiež digitálnou revolúciou. Vývoj technológii sa rapídne zrýchlil a spoločnosť má oveľa menej času na prispôsobenie sa. Zmeny sa dejú prakticky každý deň. Pre Industry 4.0 je charakteristické zlúčenie technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami. V súčasnosti sme svedkami poklesu produktivity v západných krajinách a naopak prudkého rastu v rozvíjajúcich sa krajinách. Takéto prostredie núti firmy, aby boli produkovali rýchlejšie, lacnejšie a poskytovali špecifickejšie produkty pre daný trh.

Priemysel 4.0 poskytuje riešenia a spôsoby, ktoré týmto firmám pomáhajú zvládať dané výzvy.

Pojem Priemysel 4.0 bol prvýkrát použitý v roku 2011 na výstave v Hannoveri. Označoval odporúčania týkajúce sa priemyslu dané nemeckej vláde skupinou odborníkov na čele s Henningom Kagermannom a Siegfriedom Daisom.

Základná podmienka štvrtej priemyselnej revolúcie je široko prístupný internet, ktorý umožňuje veľmi jednoduché spojenie miliárd ľudí na celom svete. Okrem toho, veľký vplyv majú napríklad aj zvyšujúce sa úložné kapacity a čoraz menšia veľkosť nosičov. K dispozícii je také množstvo informácií, ako ešte nikdy v histórii. Očakáva sa, že tento trend vyvrcholí v priebehu najbližších dvadsiatich rokoch. V porovnaní s predchádzajúcimi tromi priemyselnými revolúciami zostáva oveľa menej času na to, aby sa spoločnosť dokázala prispôsobiť a pripraviť sa na dôsledky . Zmeny sa dejú prakticky „live“ a opatrenia sa musia aplikovať okamžite.

zdroj: Sitris

Priemysel 4.0 treba chápať v globálnom kontexte. Niekdajšie priemyselné mocnosti ako USA a EÚ začínajú strácať svoju globálnu dominanciu v konkurencii nových hráčov ako Čína, India alebo Brazília. Kým v Európe počet pracujúcich zamestnaných v priemyselných sektoroch dlhodobo klesá, Čína a Brazília za posledné roky počet aktívnych pracujúcich zvýšili. Niektoré odhady hovoria o tom, že v Nemecku sa do roku 2030 zníži počet pracovníkov v produktívnom veku až o 20 percent. Schodnou, a zdá sa, že jedinou cestou, ako si zachovať globálnu konkurencieschopnosť a pritom úspešne čeliť úbytku pracovných síl, sa tak ukazuje zavádzanie výdobytkov priemyslu 4.0.

Stránka www.industry4.sk uvádza ako základné rysy modernizovaného priemyslu:
Medzi niektoré základné oblasti Industry 4.0 patrí napr.:

Priemysel 4.0 je dramatickým krokom spoločnosti na ceste k pokroku. Jeho význam si naplno uvedomujeme práve pri pohľade na historický kontext. Je pozoruhodné, že zatiaľ, čo medzi prvou a druhou priemyselnou revolúciou prebehlo vyše sto rokov, medzi treťou a štvrtou revolúciou to boli len tri desaťročia. Faktom zostáva, že dnešné prepojenie modernej techniky a každodenného života je také úzke, ako ešte nikdy v histórii. A je úlohou nás všetkých, aby sme z tohto pokroku vyťažili maximum – pre dobro seba i spoločnosti.