Už 21.septembra sa po roku stretnú v Bratislave poprední finanční riaditelia so startup komunitou, aby vzájomne obohatili svoje portfólia a našli ďalšie možnosti spolupráce. Konferencie CFO Fórum Slovensko a Startup or Shutdown v tomto ročníku prinesú mnohé inovatívne riešenia, zaujímavé diskusie a jedinečné príbehy významných firiem. Jedným z rečníkov, ktorým tieto témy nie sú vôbec cudzie, bude aj Tomáš Szabó, CFO spoločnosti Medusa Group, s ktorým sme spravili krátky rozhovor.

Firmy hľadajú finančných riaditeľov, ktorí majú širšie obchodné chápanie a podnikateľský nadhľad, Aká je Vaša úloha v manažmente spoločnosti? Do akej miery Vám Medusa Group poskytuje priestor pre Vás ako business partnera a poradcu pre top manažment?

Mám veľké šťastie, pretože som obklopený mnohými profesionálmi v oblastiach, ktorým sa venujú: Účtovné, mzdové, inventúrne a analytické oddelenie, kontroling, nákup, špecialisti na rakúsky a český trh, atď. Moja rola spočíva vo vytvorení akéhosi “dáždnika” nad jednotlivými časťami finančnej divízie a prepojením ich s inými divíziami a oddeleniami. Účelom je vytvorenie efektívne fungujúceho tímu, ktorý sa môže oprieť o dáta a profesionálne systémy. Evolučne vždy vyhrali flexibilní – tí, ktorí dokázali robiť rýchlejšie a lepšie rozhodnutia. Preto našim zámerom je vytvoriť prostredie, v ktorom dáta rýchlo tečú, ľudia majú jasne definované zodpovednosti a ruka v ruke s nimi slobodu v rozhodovaní. Jeden človek však častokrát nedokáže urobiť kľúčové rozhodnutia tak, aby zohľadnil viaceré nové faktory a informácie. Preto vyhodnocovanie výsledkov už zavedených prevádzok a nastavovanie ďalšieho smerovania robíme spoločne, v užšom tíme, za účasti generálneho a prevádzkového riaditeľa.

Ktoré Vaše projekty či iniciatívy z uplynulého obdobia považujete za najvýznamnejšie z hľadiska prínosu  pre Vašu spoločnosť?

Som zástanca flexibilného systému, jednoduchých hierarchií a transparentnosti do takej miery, ako je to len možné. Myslím si, že správni ľudia sú a do budúcna aj budú našim najväčším majetkom a hodnotou. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme rozvíjali ich kompetentnosť a potenciál. V súlade s touto vierou sme spolu s generálnym a prevádzkovým riaditeľom minulý rok vytvorili jasné pravidlá pre týždenné vyhodnocovanie ekonomických parametrov všetkých našich prevádzok, nastavili nové zodpovednosti kľúčovým ľuďom a postupne ich finančne vzdelávali. Z počiatku sme zažili veľkú búrku, pretože nič podobného rázu sme u nás dovtedy nemali. Nakoniec však drvivá väčšina kolegov hodnotí túto zmenu pozitívne. Zároveň, takmer všetky parametre, ktoré sme začali merať, majú v ročnom porovnaní uspokojivý vývoj. Pritom nosná myšlienka bola veľmi jednoduchá: tímovosť. Sme firma, kde je jeden závislý od druhého a náš úspech stojí na tom, ako kvalitne, úprimne a súdržne budeme spolupracovať.

Aké sú teda Vaše najdôležitejšie KPI´s?

V súčasnosti je to čo najrýchlejšie dokončenie implementácie a jednotnej integrácie finančných softwareov medzi viaceré oddelenia našej firmy, ako aj na samotné prevádzky. Nejedná sa však o “boxové – Plug’n’Play” riešenie, ktoré jednoducho vsuniete do zástrčky a začne vám fungovať. Gastronómia ako branža je veľmi špecifická. Keďže konsolidáciu dát v takomto rozsahu zatiaľ nikto z našej konkurencie nezaviedol, všetky nastavenia a inovácie vyvíjame s našimi IT partnermi od základu. Je to krásna etapa, ale veľmi zdĺhavá. Momentálne sme však tesne pred pretrhnutím cieľovej pásky a z toho mám radosť. Medzi iné kompetencie, samozrejme, patrí líderské a manažérske vedenie finančnej divízie vrátane rakúskeho a českého tímu, zabezpečenie včasnosti a správnosti dát, komunikácia s obchodnými partnermi, zástupcami banky a inými stakeholderami.

Podľa nášho prieskumu hľadá až 500 reštaurácii nového majiteľa. Veľa podnikov v gastro segmente padá, vy rastiete. Ćo robíte inak?

Reštauračný biznis je veľmi atraktívny. Existuje veľa entuziastických podnikateľov, ktorí sa chcú pýšiť niečím vlastným a mnohí z nich vkročia práve do “gastra”. Investičné rozhodnutie však nemôžeme zakladať primárne na emotívnych impulzoch. Pomer racio vs. emócie musí byť vyvážený. Gastronómia je minimálne rovnako sofistikovaná branža ako napr. zdravotníctvo alebo právne poradenstvo. Dopredu, než uvažujete nad otvorením prevádzky, si musíte zodpovedať na legitímne otázky: Kde je váš market? Aká bude vaša konkurenčná výhoda? Čo nové, alebo minimálne výrazné prinesiete? Ako váš koncept bude reflektovať  lifestyle a nákupné správanie cieľovej skupiny? Aký máte finančný plán? Zisk síce nemôže byť jediným účelom existencie, ale firma musí byť finančne zdravá. Nedá sa dlhodobo pohybovať v červených číslach, atď. Parametrov úspechu je viacero, je to komplexná téma.

[callout type=”center” title=”Konferencia Startup or Shutdown” message=”200 Investorov * 10x Quick Pitch * Networking so CFOs/CEOs * Vyhraj stánok!” button_text=”Checkuj Program!” target=”blank” href=”http://www.ebcg.com/event/startup-shutdown-slovakia/”]

U nás v Meduse pracujeme nielen so špičkovými odborníkmi, zameranými na vývoj a inovácie v oblasti produktu. Máme výborné marketingové oddelenie, ktoré stavia na lojalitnom programe Medusa Card. Zaviedli sme internú vzdelávaciu inštitúciu Medusa Academy a externe spolupracujeme pri výučbe na odborných stredných školách. Snažíme sa vytvoriť atraktívne pracovné prostredie, pritiahnuť k sebe tých najlepších ľudí na trhu, ktorí budú u nás dlhodobo spokojní. Rast a expanzia je už len výsledkom všetkých týchto a mnoho ďalších mravčích krokov, ktoré na prvý pohľad široká verejnosť častokrát ani nevidí. Za tým, aby ste boli schopný “vyskočiť na vlnu” a udržať si momentum dlhodobo, je veľakrát nesmierne tvrdá práca.