Why C Levels must learn Mindfulness right now?

Why you must learn Mindfulness right now and especially from a creative director that hasn’t been born in Tibet? Mindfulness helps you to deal with stress. We, as busy people of modern times, all experience heavyweight stress and dream of a life that is free of it. Since we can’t all go and live the […]

Značka a zákaznícka skúsenosť ako nástroje konkurenčnej výhody

Priemernosť nepritiahne lojálnych spotrebiteľov. Veľké množstvo značiek teda núti spotrebiteľov hľadať niečo špeciálne, výnimočné – niečo, čo sa vymyká priemeru. Áno, úspech v konkurenčnom prostredí si vyžaduje extra úsilie v podobe vybudovania kvalitnej značky. Značka zásadne vplýva na odlíšenie vlastnej produkcie od produkcie konkurentov a so značkou úzko súvisí aj branding, ktorý zahŕňa všetky aktivity, ktoré […]

5 reasons you can’t afford to miss the 2019 Healthcare PPM Toolbox

In the past 9 years, more than 1500 project, portfolio and product managers across Europe and the US experienced EBCG’s life science events. The Healthcare PPM Toolbox, the newest member of EBCG’s LifeScience Capsule is an interactive platform offering you over 12 hours of tailored workshops, presentations, case studies and interactive discussions. If you think […]

Priemysel 4.0

Technologický pokrok ľudskej spoločnosti sa nikdy nedal zastaviť. Od priemyselnej revolúcie, ktorá sa začala na konci 18. storočia v Anglicku sa spoločnosť vďaka technológiám zmenila na nepozannie. Ako vyzerá tento pokrok dnes? Môžeme povedať, že zažívame ďalšiu priemyselnú revolúciu? Obrázok hore ukazuje, ako každá priemyselná revolúcia dosiahala vrchol vďaka technologickému pokroku. Prvá priemyselná revolúcia sa […]

3 Top Challenges Affecting Healthcare Leaders

For centuries now, healthcare has been a big topic. More than ever, healthcare leaders are under tremendous pressure to find solutions to complex issues. For the next five to ten years, they will require efficient skills and create a plan for any potential problems that may arise. The challenges are endless and include regulatory and […]

Pracovný trh zajtrajška

Pracovný trh na Slovensku je svedkom doposiaľ nevídaného rozkvetu. Na trhu je dnes vyše 200 tisíc voľných pracovných pozícií, pričom  miera nezamestnanosti je na historickom minime. Pracovný trh však čelí výzvam, akým doposiaľ nikdy nečelil. Sú nimi najmä vstup generácie Y na pracovný trh, zmena jeho štruktúry a, prekvapivo, nedostatok pracovnej sily. Mileniáli Do 2020 […]

4 Things to do Now to Create a Better Buyer Experience

Buyers want a better buyer experience. We know this because of findings in the new Showpad report, The New B2B Buyer Experience, that shows buyers are taking longer to make purchasing decisions, are relying on more people within their company to help make those decisions, and are researching more before contacting a sales rep than […]

Stabilita vs stereotyp

Niekedy potrebujete obrovskú morálnu silu na to, aby ste vytrvali. A niekedy ju potrebujete na to, aby ste našli silu odísť. Vtedy neviete, čo vás čaká – bude to len ďalšia zákruta na ceste životom, alebo pád a opätovná cesta nahor? Vytrvať, či odísť? To je otázka. Ak veríme hypotéze, že vždy existuje cesta, spôsob, […]

Trendy a výzvy v oblasti CPS

Centrá podnikových služieb (CPS) majú na Slovensku dlhú históriu. Prvé vznikli tesne po roku 1990, no svoj najväčší rozmach zažili až po roku 2000 a dnes tvoria veľmi významnú časť slovenskej ekonomiky. V súčasnosti u nás pôsobí viac ako 60 spoločností, ktoré zamestnávajú spolu vyše 35 tisíc zamestnancov. Začiatky CPS na Slovensku boli skromné. Centrá najprv vykonávali […]

Summer Internship @EBCG

The last week of my Internship at EBCG has started and I wanted to share my experience with everyone who knows EBCG, has attended our events or is thinking about applying to join our #ebcglife! After all, it was the minimum I could do after having presented my supervisors with the seemingly endless internship evaluation […]