Bio

Lucia Šrámková (37) ukončila v roku 2003 Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, odbor ekonomická a finančná matematika. V rokoch 2002 až 2009 pôsobila ako analytička finančných trhov a ekonomiky Slovenska v ING banke, pobočke zahraničnej banky v Bratislave. V roku 2004 sa zúčastnila výskumnej stáže v Európskej centrálnej banke. Od roku 2009 pôsobí na Inštitúte finančnej politiky Ministerstva financií SR, kde vystriedala pozície ekonómky, ekonometričky a riaditeľky odboru makroekonomických analýz a prognóz. Pozíciu riaditeľky inštitútu a hlavnej ekonómky ministerstva financií zastáva od roku 2016. Je členkou Klubu ekonomických analytikov. V minulosti sa venovala aj univerzitnej pedagogickej činnosti na Univerzite Komenského v oblasti verejných financií. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií z oblasti makroekonómie a štatistických metód. Žije v Bratislave, je vydatá a má dve deti.